Kursinnhold

Under hver enkelt episode finner du også alle undertemaer videoinnholdet er delt opp i. Bruk knappene øverst i bildet for å komme i gang med å se Styreskolen.

 • 1

  Oppgaver, plikter og ansvar

  • Fire sentrale tema

  • Samspillet og daglig leders ansvar

  • Øverst kommer eierne

  • Forvaltning og forsvarlig organisering

  • Styreansvar - personlig ansvar

  • Husk fanebestemmelsene

 • 2

  Styret og daglig leder

  • Roller, samspill og kvalitetssikring

  • Aksjeloven §6:14 og §6:15

  • Forventninger - styret og daglig leder

  • Forventninger til styret

  • Styret og økonomi

  • Hva må du ha kontroll på?

  • Rapportering - en god rapport

  • Praktiske råd og tips til styret

 • 3

  Praktisk styrearbeid

  • Praktisk styrearbeid

  • Saksforberedelser

  • Styreprotokollen - Aksjeloven §6-29

  • Råd og tips til godt styrearbeid

  • Oppsummering